Teràpia d'Integració Psico-corporal


ORIENTACIÓ TERAPÈUTICA

La Teràpia d’Integració Psico-corporal:

· és un procés profund d’evolució personal que treballa des de la globalitat del que som (processos sensoperceptius, cognitius, instintius-emocionals i corporals) en busca dels orígens dels conflictes (molts d’ells amb arrels pre i perinatals), de forma respectuosa amb el ritme i les necessitats del pacient

· té per finalitat recuperar i integrar el contacte amb el nostre cos, les nostres emocions i instints profunds, que ens aporten la claredat i saviesa que tot organisme viu té al seu interior

· a través de la relació terapèutica, és un procés reparador del vincle amb els demés, per gaudir de les relacions personals que desitgem i necessitem per evolucionar

Constitueix una nova teoria dels instints, les emocions i la cognició, creada i estructurada per Marc Costa, psicòleg clínic i psicoterapeuta, amb més de trenta anys d’experiència en psicoteràpia, individual i de grup, i més de vint anys dedicat a la formació de terapeutes. Històricament, està arrelada en els plantejaments dinàmics de S. Freud i en la visió estructural i energètica de W. Reich. Actualment s’inspira, des de la biologia, en la nova Teoria de Sistemes i el Paradigma Ecològic i, des de la física, en el Paradigma Quántic - Hologràfic.

La Teràpia d’ Integració Psico-corporal ens ajuda a donar respostes a tot allò que ens desorienta i no entenem i alhora ens redescobreix com les persones que realment som, amb tot el nostre potencial.


Característiques

 • Psicoteràpia profunda que pretén anar a l’origen dels nostres conflictes i estructura de caràcter i corporal
 • Procés llarg en el temps
 • Respecte absolut al pacient
 • Treball amb la totalitat de mecanismes de defensa del pacient:
  • senso-perceptius
  • cognitius
  • instintiu-emocionals i
  • corporals
 • Elaboració profunda dels processos instintiu-emocionals. Això comporta la implicació progressiva i completa del cos, donat que és en ell on estan gravats aquests processos
 • Possibles regressions pre i perinatals
 • Realització d’un treball de sincronia i integració del aparell psico-somátic-emocional (pensar, fer i sentir el mateix amb coherència i fluïdesa)
 • La relació psicoterapèutica té molta importància com a generadora de nous registres relacionals
El nostre concepte de l’ésser humà

 • Des de la biologia, estem dins el nou paradigma científic sistèmic i ecològic. Des de la física, dins el quàntic - hologràfic
 • La naturalesa (també la humana) és forçosament bona
 • La veritat per cada ú de nosaltres és allò que sentim i, per tant, és subjectiva (depèn de l’observador). Cal unir la nostra intel·ligència abstracta i lògica amb la nostra intel·ligència instintiva i emocional (que conté un saber universal ancestral)
 • Unitat funcional psico-somàtica: no hi ha dissociació entre psique i cos, son una mateixa cosa
 • Per raons instintives de supervivència, el dolor és prioritari al plaer. Per arribar al plaer, doncs, serà inevitable drenar el dolor
 • Per a reparar la nostra història, necessitem la relació amb l’altre
Principis metodològics i pràctics

 • Expressió psico-somàtica espontània
 • No violència psico-somàtica
 • No interpretació
 • Centració en el pacient
 • Seguiment comunicatiu
 • Veracitat comunicativa

A QUI VA ADREÇADA

- A adults que necessitin retrobar l’harmonia entre el que són i el que fan i reparar o crear relacions vitals amb els altres i amb el món.

- A mares i pares que necessitin l’acompanyament en la criança dels seus fills/es o a aquells que desitgin ser-ho.

- A adolescents que vulguin crear la seva pròpia identitat i recuperar el seu propi impuls per entrar al món.


No hay comentarios:

Publicar un comentario