Taller: Creant famíliaLa responsabilitat de l’educació dels fills/es no és de la societat, ni de l’escola, ..., no està en mans de cap sistema organitzat socialment. L’educació dels nostres fills/es està a mans d’aquelles i aquells que som mares i pares. Hem d’agafar aquesta responsabilitat (que a cops sembla perduda) i fer-la nostra, amb totes les dificultats que això comporta, però també amb totes les gratificacions. Això vol dir, agafar la responsabilitat de la seguretat i salut; de la nutrició i creixement; del moviment, expressió i construcció; de les relacions, coneixements i entrada al món dels nostres fills/es. També som responsables de triar entre els recursos que la societat ens ofereix (a nivell sanitari, educatiu, cultural, ...) per acompanyar aquesta educació. Mai a l’inrevés.

Ser una mare i pare responsable és assumir que el benestar / malestar dels nostres fills depèn fonamentalment de nosaltres i decidir que amb això volem fer alguna cosa, volem canviar el que no funciona, volem assumir les nostres dificultats i, des d’elles, buscar la nostra pròpia manera de relacionar-nos amb el nostres fills/es; buscar els nostres propis i personals referents.

El que motiva aquest projecte és la idea última que totes les mares i pares tenen el dret, també el deure, de tenir a les seves mans la responsabilitat de l’EDUCACIÓ (en majúscules) dels seus fills/es. A cops, es cert, que sentim no tenim prou coneixements d’alimentació, de prevenció, educatius, culturals, ... per tenir la cura i fer l’acompanyament que voldríem als nostres fills/es. En tots aquests aspectes hem de buscar qui ens acompanyi en la seva criança i també aprendre a desestimar aquells recursos socials i professionals que no ens interessen. Però també hem de buscar qui ens acompanyi en el seu creixement emocional, que depèn tant o més directament de nosaltres que els temes que abans hem esmentat. A més, d’aquest creixement emocional dependrà, no només la salut psicològica i emocional dels nostres fills/es, sinó també les seves actituds davant la vida.

Així doncs, l’objectiu que ens proposem amb aquests tallers és acompanyar la fita de trobar el propi camí de ser mare o pare, fent sorgir de dins de cada ú els propis recursos i potencials personals i facilitar un entorn de reflexió i assessorament professional o tècnic necessari per acompanyar aquest camí.

Us proposem abordar l’àmbit relacional (pares / fills) que esdevé la porta d’entrada al món emocional i a l’estructura psíquica, però també física de la persona. Si tenim dificultats per veure, estar en contacte, sentir als nostres fills, difícilment podrem plantejar-nos la seva nutrició, salut i cura o desenvolupament en altres sentits de la vida. Creiem que tenir cura del més profund de nosaltres és la millor forma per plantejar-nos cuidar de forma integral els nostres fills/es.


EL CAMÍ DE SER MARE O PARE

Ser mare i pare és un camí que hauria de néixer de l’amor i el desig compartit de ser-ho. Aquesta frase tan senzilla té molts matisos en els seus conceptes ‘amor’, ‘desig’ (que no il·lusió), ‘compartir’. A cops, en aquests mateixos matisos comencen les nostres dificultats com a mares i pares.

Però el conflicte, la dificultat, els acostumem a notar de forma evident en la relació. Bé perquè a cops ens relacionem des d’un “rol” (paper) de mare/pare més o menys “ideal”, bé perquè ho fem des d’altres aspectes del nostre ser que estan massa lluny del que realment som. Des d’aquí serà complex estar en contacte amb les necessitats dels nostres fills/es i més encara sentir-los i relacionar-nos amb ells de veritat. Es probable que, si ens ho plantegem profundament, entrem en conflicte i dificultat i sentim que no sabem com actuar, que no tenim guia i que en realitat no sabem ser la mare o pare que desitjaríem. Aquest referent està dins de cada ú/una de nosaltres però ens hem allunyat massa per percebre’l.

Malauradament, la nostra societat (per la seva estructura i mancances) tampoc ha protegit i respectat com es mereix aquesta etapa de la nostra vida. I no parlem a nivell econòmic, si no bàsica i primordialment a nivell de sentiments i valors humans que no ens han estat donats i que en han fet assumir com a natural, l’aïllament, el maltractament, l’abandonament, la directivitat i la manca d’interès en la descoberta i estima sincera entre nosaltres.

Els tallers proposats tenen per objectiu entrar en contacte amb les nostres dificultats com a mares i pares i des d’aquí iniciar el camí cap el nostre particular referent. No és un viatge fàcil, mes aviat.... esdevé un repte.


OBJECTIU

Acompanyar a les mares i als pares a que puguin trobar el seu lloc, les seves pròpies respostes, potenciant les seves capacitats d’acompanyar els seus fills, recuperant la guia del seu propi instint. Ells millor que ningú, coneixen o poden arribar a conèixer al seu infant, escoltar-lo adequadament i ajustar-se a les  seves necessitats.

Els professionals només hem d’acompanyar aquest camí, sense dogmatismes ni judicis.


EN QUE ES DIFERÈNCIA AQUEST PROJECTE D’ALTRES?

Té una direcció i un posicionament en el que el professional acompanya a retrobar el coneixement que tots i totes tenim dins i a recuperar la confiança i la força per fer-lo servir, lluny de donar una direcció i guia vinguts de fora.

Si durant milions d’anys els éssers humans han sabut acompanyar els seus fills és que dins nostre tenim una guia. Ningú ha de dir-nos com hem de fer-ho, si però hem de connectar amb el que es natural i detectar quines coses sorgeixen de les nostres dificultats personals. És en aquest sentit on cada ú/una de nosaltres hem de tenir l’acompanyament necessari per no perdre’ns.


METODOLOGIA
Vivencial i partint de la realitat / dificultat de cada ú (com a mare / com a pare)


ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT DEL GRUP

Els grups que proposem tenen per objectiu entrar en contacte amb les nostres dificultats com a mares i pares i des d’aquí iniciar el camí cap el nostre particular referent. No és un viatge fàcil, mes aviat.... esdevé un repte, que requereix de la nostra consciència i també d’un treball continuat. En aquest sentit és proposa la creació de grups estables de pares que desitgin treballar el seu particular camí cap a la maternitat o paternitat amb altres mares i pares i acompanyats de professionals.

A partir del diàleg i de propostes o activitats guiades de caràcter corporal, expressiu i/o relacional intentarem fer incursions dins nostre i estar el màxim possible en contacte amb nosaltres mateixos/as, per poder reflexionar sobre com percebem, ens relacionem i ens comuniquem amb els nostres fills/es.


A QUI VA ADREÇADA LA PROPOSTA?
A mares i pares de nenes o nens de fins a 7 anys o a aquells que desitgen ser-ho.
Pretén cobrir, per tant, els cicles que van des de la preconcepció fins la segona infància (passant pel cicle prenatal, perinatal i primera infància).
Donat que el treball que realitzarem va adreçat només als adults, no es podrà assistir amb infants.
No hay comentarios:

Publicar un comentario